دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

دارچینی

دارای زینک و هیدروژن‌پراکساید برای خنثی سازی بوی‌دهان

بدون الکل بدون کلرهگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی دارچین

دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

وینترگرین

دارای زینک و هیدروژن‌پراکساید برای خنثی سازی بوی‌دهان

بدون الکل بدون کلرهگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی گیاه وینترگرین

دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

نعنایی

دارای زینک و هیدروژن‌پراکساید برای خنثی سازی بوی‌دهان

بدون الکل بدون کلرهگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی نعنا

کسب اطلاعات بیشتر

ارتباط با مشتری

با مرکز مشاوره ما تماس بگیرید

تا مناسب ترین محصول را انتخاب کنید

تماس با دکتر طالبیان 09131173124

ساعت 10 تا 12 و ساعت 21 تا 22