دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

دارچینی

دارای زینک و پراکساید برای ضدعفونی کردن دهان و حنثی سازی بوی دهان

بدون الکل بدون کلر هگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی دارچین

دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

وینترگرین

دارای زینک و پراکساید برای ضدعفونی کردن دهان و حنثی سازی بوی دهان

بدون الکل بدون کلر هگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی گیاه وینترگرین

دهانشویه PAYADENTAL
دهانشویه پایادنتال

نعنایی

دارای زینک و پراکساید برای ضدعفونی کردن دهان و حنثی سازی بوی دهان

بدون الکل بدون کلر هگزیدین بدون نگهدارنده بدون رنگ

با طعم و بوی نعنا

کسب اطلاعات بیشتر

ارتباط با مشتری

با مرکز مشاوره ما تماس بگیرید

تا مناسب ترین محصول را انتخاب کنید

تماس با دکتر طالبیان ۰۹۱۳۱۱۷۳۱۲۴

ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ساعت ۲۱ تا ۲۲