بنابه درخواست های مکرر دندانپزشکان و جهت تقدیر از استقبال آنها، فروش دهانشویه ۲۴ عددی پایادنتال با تخفیف ۲۰% تا اطلاع ثانوی تمدید شد.
برای مشاهده و خرید کالاهای دندانپزشکی و دهانشویه ۲۴ عددی عضویت دندانپزشکان دروبسایت الزامی است.
پس از تایید عضویت، خرید انواع کالاهای دندانپزشکی و دهانشویه ضد کرونا پایادنتال امکان پذیر خواهد بود.
مانند قبل، خرید دهانشویه از ۱ تا ۱۰ عدد همچنان پابرجا است. به ازای خرید هر عدد دهانشویه ۱۰% تخفیف در هزینه ارسال منظور خواهد شد. بنابراین با خرید ۱۰ دهانشویه بسته خود را رایگان دریافت کنید.

 
۱
۳
۲
۴
۱۱
۴۴
۳۳
۲۲