کالاهای دندانپزشکی و دهانشویه 24 عددی صرفاً به دندانپزشکان محترم اختصاص دارد. از ایشان تقاضا میشود در موقع ثبت سفارش خود تمام کالاهای سفارش داده شده را در سرنسخه مهر شده خود وارد و عکس آن را در همین وبسایت بارگذاری نمایند. بارگذاری مدرک یکی از مراحل ثبت سفارش می باشد.

دندانپزشکان و یا سایر کاربران میتوانند با خرید بسته 10 عددی دهانشویه، بسته خود را رایگان دریافت نمایند.

 
۱
۳
۲
۴
۱۱
۴۴
۳۳
۲۲