شرکت مهیاران سلامت پایا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ تاسیس شد و از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ در مرکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا مستقر شد. از تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۸ این شرکت به صورت عضو همبسته مرکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی درآمده است.ایده محوری این شرکت تولید دهانشویه های درمانی است و تا کنون قدم هایی به شرح زیر در این خصوص برداشته است:

ابداع ۳ فرمولاسیون بهداشتی با قابلیت کاربرد در تولید دهانشویه، خمیر دندان و ژل روی زبان

ثبت اختراع با عنوان :‌دهانشویه بدون الکل و کلرهگزیدین برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های دهان به شماره ثبت ۹۳۷۲۸

زبان پاك كن متشكل از برس زبان و تميزكننده زبان براي رفع بوي دهان و بدمزگي دهان به شماره ثبت ۹۶۶۳۶

طراحی مسواک با ویژگیهای جدید

شرکت در کنگره های علمی دندانپزشکی به منظور آشنا کردن دندانپزشکان با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی