2 ژانویه 2019
زیبایی در دندانپزشکی

زیبایی در دندانپزشکی

زیبایی در دندانپزشکی اینقدر مهم است که مورد توجه همه مردان و زنان قرار دارد و سبب شده دندانپزشکی زیبایی (Cosmetic Dentistry) به یکی از شاخه […]
21 ژانویه 2017
دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی شاخه ای از دندانپزشکی است که به زیباسازی دندانها می پردازد و مواردی مانند زیر را شامل می شود. ترمیم همرنگ دندان (کامپوزیت) ترمیم […]