حریم خصوصی شرکت مهیاران سلامت پایا را در این نوشته به طور موجز و خلاصه توضیح می دهیم. لطفا برای آشنایی با شرکت به صفحه درباره ما و برای تماس با شرکت به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید

اطلاعاتی که ما جمع آوری می کنیم

ما فقط به اطلاعاتی که شما در وبسایت payadental.org وارد می کنید دسترسی داریم و آنها را جمع آوری می کنیم، اطلاعاتی که از طریق ایمیل و یا دیگر روش های ارتباطی از جمله ایجاد حساب کاربری در وبسایت ، برای ما ارسال می کنید شامل این قانون می شود. شرکت مهیاران سلامت پایا متعهد است که اطلاعات شما را نزد خود به طور محرمانه نگهداری کرده ، از فروختن و یا اجاره دادن آنها اکیداً خودداری کند.

اطلاعات شما صرفاً برای پاسخگویی به شما استفاده می شود مگر برای ارسال سفارشات (و یا از این قبیل موارد). برای تسهیل مراجعات بعدی شما به وبسایت payadental.org ، کوکی هایی در مرورگر ذخیره می گردد

اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی ، آدرس ایمیل و شمار تماس هایی که به همراه فرم ها و دیدگاه ها دریافت می شود نزد ما محرمانه نگهداری خواهد شد و در بخش دیدگاه ه و فرم ها به هیچ وجه قابل مشاهده نخواهد بود.