5 سپتامبر 2019
فلوروزیس

فلوروزیس دندانی : عوامل ایجاد کننده و نحوه پیشگیری از آن

فلوروزیس نوعی بیماری دندان است که بر اثر اختلال در رسوبگذاری املاح معدنی مینای دندان در زمان تشکیل جوانه دندانی ایجاد می شود. به بیان دیگر اگر در زمان تشکیل جوانه دندان دائمی املاح معدنی لازم به این جوانه نرسد در شکل ظاهری مینای دندان تغییر رنگ و یا لکه های تیره ایجاد می شود.